ICD GROMEK AGNIESZKA POLAKOWSKA-GROMEK 44-300 Wodzisław Śląski ul.Wolności 17A, jako Administrator Państwa danych osobowych, zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 informuje, że:

1. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych 44-300 Wodzisław Śląski ul.Wolności 17A.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu odpowiedzi na zadane przez formularz kontaktowy pytanie.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
4. Okres ten może zostać wydłużony, o ile wyrażą Państwo na to zgodę.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nieznędne do udzilenia odpowiedzi.
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom powiązanym realizującym serwis internetowy.
7. Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do Państwa danych, możecie Państwo je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania (poza przypadkami, gdy dane są niezbędne do realizacji umowy). Możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
8. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.